ПРОЗОРЦИ И ПРОЗОРЕЧНИ СИСТЕМИ

1. Крило на прозореца;

2. Каса на прозореца;

3. Уплътнение;

4. Подложки на стъклопакета;

5. Усилващ профил на крилото;

6. Усилващ профил на касата;

7. Камери на крилото и касата;

8. Стъклопакет.

Крило: Крилата са отваряемите части от прозорците. Те могат да бъдат в различни форми, съобразени с архитектурата на сградата и разбира се с формата на касата. Както при касата, така и крилото е разделено на колкото се може повече камери с цел термоизолация. Различните конструктивни ширини на крилата Ви дават различни възможности за стъклопакет.

Каса: Касата е един от статичните елементи в прозореца. Касата на прозореца има различни конструктивни ширини според системата и производителя. Както и при крилото, колкото по-голяма е конструктивната ширина, на толкова повече камери може да се раздели. Също така означава и повече въздух, а въздухът е най - добрата изолация в дограмата. Конструктивната ширина на касата в дограмата играе ключова роля при избора на стъклопакет. Ако например касата позволя стъклопакети с ширина до 36 мм, то ще трябва да ограничите избора си на стъклопакет до комбинация от две стъкла, така няма да можете да поставите троен стъклопакет при желание за максимална топлоизолация. За това преди да направите избор се информирайте за възможните варианти на избор или се свържете с нас за консултация.

Гумено уплътнение: Всяка профилна система за направата на прозорци използва различни гумени уплътнения. Независимо от тяхната геометрия те се делят на два вида: фабрично запресовани за профила и вторично поставени след сглобяване на дограмата. Запресованите уплътнения са безкрайни (без прекъсване) и поради този факт теоритично изолират по-добре. Вторично поставените обаче са по-меки и съответно имат по-дълъг живот. И двата вида уплътнения са позволени от произодителите, а ние ги ползваме в зависимост от вида профил за изработка на дограма.

Метално усилване за каса и крило: Поставя се в профилите на касата и крилото преди слепване и по този начин се гарантира, че готовите прозорци няма да имат изкривявания и усуквания под влиянието на външните условия, времето и собствената им тежест. През топлите месеци температурата във външните камери може да надхвърли 100 градуса и това би довело до изкривявания ако усилването не бъде подбрано правилно. Всеки производител обявява минималните дебелини на усилванията необходими за техните системи.

Различен брой камери за термоизолация: Производителите на профилни системи се надпреварват да разделят профилните си системи на повече камери с цел по-добра изолация. Разбира се в зависимост от различните географски ширини нуждата от топлоизолация е различна и за това изборът на профили с максимален брой камери не винаги е оптималното решение. 

Стъклопакет: Като един от най-важните елементи а дори и най-важният елемент от прозореца е стъклопакета. Той заема 85% от квадратурата на дограмата и е определящ за ценообразуването. Повече за различните комбинация от стъкла при стъклопакетите ще намерите в специалната ни секция за стъклопакети.

Обков: От гледна точка на издръжливостта и живота на прозорците, обковът е един от важните елементи на прозореца. В обкова са включени всички елементи, които позволяват на прозорците и вратите да се отварят, затварят, отключват или заключват, проветряват или уплътняват. Има различни производители на обков и всеки производител на профили за дограма е избрал обков подхождащ за продуктите им. 

Принципно прозорците се предлагат с различни видове профили на касата и крилата, както  и начини на отваряне, в зависимост от приложението им. Независимо от това, дали прозорците ще бъдат монтирани на стара или нова сграда от голямо значение за естетичния вид на фасадата е формата и цвета на прозорците да отговаря на архитектурата на сградата.

Видовете прозорци според начина за отваряне предлагани от нас са практически всички вариации съществуващи на пазара А именно неотварящи се прозорци (фиксирани), прозорци със странично, горно и долно отваряне, застъпващ се прозорец, балконска врата, входна врата, прозорец с въртеливо-постъпателен ход, плъзгащи се прозорци, огънати, скосени и нестандартни.

Прозорците със странично и горно отваряне могат да се отварят последователно настрани и нагоре или надолу. Понастоящем това е най-често предпочитания вариант за отваряне от клиентите. Чрез задействане с една ръка на ръкохватката, прозорецът се отваря най- напред странично, а след това и нагоре или надолу. При странично отваряне прозорецът може лесно да се почисти, а при горно или долно отваряне - използваният въздух излита през отвора в горната или долната част на прозореца, докато отстрани навлиза свеж въздух в помещението.

Застъпващият се тип прозорец е вариант на двукрилия модел прозорец. При него две крила, окачени на една външна рамка, се затварят с припокриване, без да има централен вертикален профил между тях. Предимството на тази конструкция се състои в това, че при отваряне на двете крила се освобождава цялата ширина на прозореца без запречващ централен профил.

При балконската врата, за разлика от жилищната врата, в общи линии става дума за уголемен прозорец със странично или странично и горно отваряне, който води към балкона.

Плъзгащият се тип прозорци правят възможно наличието на широки и въпреки това спестяващи място отвори. Конструктивно те са паралелно плъзгащи се и накланящи се прозоречни системи. Освен плъзгащи прозорци е възможна изработката и на плъзгащи се врати. Разликата между тях е в използваните профили. За повече информация относно плъзгащи се врати посетете раздел „Врати“.