Мнение на нашите клиенти

  Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я          „ТОНЗОС“ АД в качеството си на изпълнител на строителни обекти, издаваме настоящата референция на „РУВАСТ“ ЕООД в качеството им на производител на алуминиева и ПВЦ дограма, въз основа на договорните ни отношения през периода 2013 – 2015 г.          По...

"ТОНЗОС" АД