"ТОНЗОС" АД

  Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

         „ТОНЗОС“ АД в качеството си на изпълнител на строителни обекти, издаваме настоящата референция на „РУВАСТ“ ЕООД в качеството им на производител на алуминиева и ПВЦ дограма, въз основа на договорните ни отношения през периода 2013 – 2015 г.

         По време на строително-монтажната дейност „РУВАСТ“ ЕООД използваха сертифицирани строителни материали и съвременни технологии. Строително- монтажните работи се извършваха в максимално кратки срокове, но не и за сметка на качеството им. Не се допуснаха отклонения от проектната документация, като в същото време се изпълниха всичките ни изисквания за качество на използваните материали и изпълнение на строително-монтажните работи.

         Считаме, че „РУВАСТ“ ЕООД разполага с компетентни технически кадри, квалифицирани изпълнители и отлична организация за качественото и в срок изпълнение на договорните ни отношения по производството и монтажа на алуминиева и PVC дограма.

Имайки предвид отличните взаимоотношения между двете дружества, препоръчваме „РУВАСТ“ ЕООД, като надежден партньор в изпълнението на строително-монтажни работи на алуминиева и PVC дограма.

         Настоящата референция да послужи на „РУВАСТ“ ЕООД при участие в търгове, конкурси, открити процедури, възлагане изпълнението на дейности по производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, както и дейностите в интерес на дружеството.

 

гр. Казанлък, 03.08.02015 г.                            Изпълнителен директор

               инж. Минчо Гинев